Slipa betonggolv

Känner du lust att ta dig an arbetet med att själv slipa ditt betonggolv? Enligt Stadax Betongteam är det dels ett ganska roligt jobb och inte så svårt. Förutsättningen är dock som vanligt att man måste veta hur det skall gå till. Dessutom måste man se till att ha de arbetsredskap till reds som behövs. Man får också vara beredd på att det delvis är ett smutsigt arbete så att man skyddar sig på lämpligt sätt.

Du kan börja med att ta kontakt med ett av de företag som har specialiserat sig på att slipa betonggolv. Lättast finner du dem på nätet.

Nästa steg kan vara att du går in på YouTube och slår på ”concrete grinding”  vilket alltså betyder betongslipning. Där finns ett antal videos som visar hur det går till; oavsett om ditt arbete gäller ditt eget entrégolv eller om det är fråga om ditt garage eller din verkstad.

En del av de tips du får innebär att du får lov att skaffa fram en hel del material. Du får vara beredd att köpa tillexempel slipskivor och annat som förslits medan du inte behöver betala annat än hyra för själva slipmaskinen.

Lycka till!