Betongsanering

Förr eller senare måste ett betonggolv saneras för att kunna återfå sin tidigare funktion. Det gäller såväl de estetiska värdena som de egenskaper avseende städning, hygien, miljövänlighet och bekvämlighet som var grunden till att golvet en gång lades.

Det som händer när tidens tand får verka på ett betonggolv är att ytan dels blir sliten och dels att den blir nedsmutsad på ett mer permanent sätt. Vissa fläckar och spill blir helt enkelt inte bearbetade effektivt vid den dagliga rengöringen. Med tiden biter de sig fast och orsakar också att de växer till för varje gång stället utsätts för nya påfrestningar.

Tack vare moderna metoder och specialiserade företag finns det nu en möjlighet att sanera betonggolv på ett sådant sätt att den ursprungliga ytans alla egenskaper kan återställas eller till och med förbättras.

En betongsanering sker i två steg

I det första steget är målet att avlägsna allt som inte tillhör själva betongen, det vill säga fläckar och ojämnheter i form av gruskorn och andra hårda objekt som fastnat i de små sprickor som har uppstått under årens lopp.

Steg nummer två innebär att man slipar ner själva betongmaterialet med målsättningen att alla sprickor och ojämnheter har försvunnit och den blanka betongytan framträder.