Grundisolering av hus

Många husägare vet att det är viktigt med inomhusmiljö och värmeisolering. Pengar kan lätt rulla iväg om huset har dragit på sig fukt och det minskar husets byggnadsvärde. Därför kan det vara en bra idé att kolla husgrundens isolering.

Hur vet man när det är dags?

Att dränera husgrunden kan vara klurigt att veta. Se först och främst till att ta reda på när det gjordes förra gången eller om den har gjorts tidigare. Om det börjar lukta fukt och mögel, tvätten inte torkar ordentligt eller om färg börjar flagna från väggarna. Finns vattenläckor och vatten på golven? En dränering bör göras när dessa problem uppstår eller om det gått mer än 30 år efter den förra gången. Om du är osäker, ta då hjälp av en fackman.

En investering för framtiden och miljön

När en grundisolering utförs är det inte enbart för husets värde utan även en ekonomisk investering. Det är miljövänligt eftersom uppvärmningen minskar vilket påverkar både ekonomin och utsläpp i luften. Fukt och mögel sätter sig inte i väggar och golv och påverkar till bättre inomhusmiljön som sen minskar uppvärmningskostnaderna.

Planera i god tid

Om det är dags för en dränering och grundisolering av huset kan det vara en bra idé att planera det i god tid. Se till att planen för utförandet är väl förberett, det spar både tid och pengar både för dig som ska göra arbetet eller bolaget som är anlitad.

Tillvägagångssätt

En dränering och grundisolering börjar på ungefär samma sätt. Först bör det grävas ner till grunden för att komma åt att åtgärda eventuella problem eller lägga isoleringen. Därefter rengörs väggar och reparationer utförs om det behövs. Dränering läggs eller nya dagvattenledningar dras för att leda bort vatten från huset. När det väl är gjort finns det olika metoder och material för isoleringen. Detta beror på vilket material som bestämts eller vilket bolag som är anlitat.